بریده‌ ای از کتاب این جبهه نیرو ندارد

بریده‌ ای از کتاب این جبهه نیرو ندارد

سید ابراهیم رئوف موسوی در این قسمت از کتاب با اشاره به بخشی از ذهنیت‌های شکل‌ گرفته راجع به انقلاب اسلامی پس از گذشت سه دهه از عمر آن، ماهیت انقلاب اسلامی را به ما یاد آوری می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ بریده‌ای از کتاب...