جشنواره دانشجویی چراغ هدایت در ورامین آغاز شد رییس کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین خبر داد:

جشنواره دانشجویی چراغ هدایت در ورامین آغاز شد

رییس کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین گفت: جشنواره دانشجویی چراغ هدایت در ورامین آغاز شد. به گزارش پرس شیعه، ظهر سه شنبه سید احمد احمدی رییس کمیته دانش جویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین در...