مدیران «العالم» و «الکوثر» تغییر کردند

مدیران «العالم» و «الکوثر» تغییر کردند

معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما در احکامی ، مدیران شبکه های العالم و الکوثر را منصوب کرد. به گزارش برس شیعه؛ پیمان جبلی در حکمی محمد علی صالحی را به سمت «مدیر شبکه العالم» و سید احمد سادات را به سمت «مدیر شبکه الکوثر»...