برگزاری مراسم سال تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم رضوی ویژه برنامه های ایام نوروز در حرم رضوی تشریح شد؛

برگزاری مراسم سال تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم رضوی

مشهد- مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی با تشریح ویژه برنامه های ایام نوروز گفت: برگزاری مراسم سال تحویل و سخنرانی مقام معظم رهبری مهمترین برنامه های حرم رضوی در نخستین روز سال جدید است. به گزارش پرس شیعه؛ سیداحمد هاشم...