مرجعیت رمز ایستادگی در برابر تروریسم است نماینده تولیت آستان مقدس حسینی:

مرجعیت رمز ایستادگی در برابر تروریسم است

معاون تولیت آستان مقدس حسینی تأکید کرد که تمسک به اهل بیت (ع) و پیروی از مرجعیت از عوامل نابودی جریان‎های تروریستی و تکفیری است. به گزارش پرس شیعه؛ سید افضل الشامی، معاون تولیت آستان مقدس حسینی شب گذشته در مراسم...