عربستان با اقدام خود مدال پیروزی و شرافت به حزب الله داد سید افقهی:

عربستان با اقدام خود مدال پیروزی و شرافت به حزب الله داد

برنامه ­ی رادیویی "رویداد" با محوریت مسائل اخیر عربستان و ارتباط با رژیم صهیونیستی، از رادیو گفت ­و گو پخش شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو گفت و گو سیدهادی سید افقهی در "رویداد" با اشاره به این که تروریست خواندن حزب...