حمایت از شیخ عیسی قاسم پشتیبانی از حقوق بشر است روحانی بحرینی:

حمایت از شیخ عیسی قاسم پشتیبانی از حقوق بشر است

یکی از رهبران جریان العمل اسلامی بحرین سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد و گفت: حمایت از شیخ عیسی قاسم پشتیبانی از حقوق بشر است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید جعفر علوی از رهبران جریان العمل اسلامی...