تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام عملی از سوی دولت است

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام عملی از سوی دولت است

مسؤول حوزه علمیه آیت الله صالحی (ره) ساری با تأکید براین که در سال جدید ما نیازمند اقدام عملی دولت در سطوح مختلف در جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی هستیم، خاطرنشان کرد: تنها با حرف و بخشنامه نمی...