آیت الله مقتدایی:

قم - رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه، با بیان اینکه خانواده شهدا قداست دارند و این قداست باید حفظ شود، گفت: باید روحیه ایثار و شهادت الگو قرار گیرد و ادامه راه شهدا مورد تأکید باشد. به گزارش پرس شیعه به نقل از بنیاد شهید...