حمایت ما فقط معطوف به سوریه نیست سرلشگر فیروزآبادی:

حمایت ما فقط معطوف به سوریه نیست

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اگر ایران بخواهد اقدامی انجام دهد علیه شیطان بزرگ خواهد بود، گفت: امروز گردن شیطان بزرگ زیر ضربات ستبر و مدبرانه انقلاب اسلامی قرار دارد. به گزارش پرس شیعه، سرلشکر سید حسن...