نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است حجت‌ الاسلام میر معزی:

نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است

نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است و فرایند تدوین آن از فلسفه الگو شروع و به نظریه اسلامی پیشرفت و سپس به نقشه راه اجرا و پایش منتهی می گردد. به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد خبری نشست هم...