ریاض و واشنگتن هرگز از اشتباهات خود درس نگرفته اند موسویان:

ریاض و واشنگتن هرگز از اشتباهات خود درس نگرفته اند

پژوهشگر موسسه تحقیقاتی دانشگاه پرینستون گفت در صورتی که آمریکا فکر می کند قضیه مصر در سوریه تکرار می شود سخت در اشتباه است چون گروههای شورشی در سوریه با مصر تفاوت دارند. به گزارش پرس شیعه، پایگاه المانیتور به نقل از...