مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید در جدیدترین جنایت علیه شیعیان

مستبصر ۴۰ ساله پاکستانی به شهادت رسید

سید خرم زاکی و دوستش رائو خالد در رستورانی در شمال کراچی مشغول صرف غذا بودند که مردان مسلح ناشناس سوار بر موتور از راه رسیده ، آن‌ ها را به گلوله بسته و از صحنه جنایت می‌گریزند. به گزارش پرس شیعه به نقل از thenews.com.pk، یک...