جلوگیری از واردات بی رویه راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است امام جمعه محمود آباد:

جلوگیری از واردات بی رویه راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

استاد حوزه علمیه مازندران، جلوگیری از اسراف و حفظ و توسعه تولید داخلی را از مهم‌ترین راهکار‌های اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فرهنگ‌سازی و توجه عمومی به تولیدات داخلی...