دلایل کاهش مطالعه کتاب از منظر کارشناسان فرهنگی در نمایشگاه هرمزگان بررسی شد

دلایل کاهش مطالعه کتاب از منظر کارشناسان فرهنگی

همزمان با برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان،کارشناسان فرهنگی دلایل کمبود مطالعه در این استان را بررسی کردند. به گزارش پرس شیعه، در این برنامه که در بخش جنبی نمایشگاه برگزار شد، راهکارهای افزوده شدن کتاب به سبد...