کارگاه‌ های ویژه بانوان در قلب تهران برگزار می‌شود به منظور گرامی داشت مقام زن؛

کارگاه‌ های ویژه بانوان در قلب تهران برگزار می‌شود

ویژه برنامه های نگین آفرینش  در قالب کارگاه های آموزشی، تورهای گردشگری، همایش های پیاده روی و ...درراستای گرامیداشت مقام زن برای بانوان ساکن در محله های مرکزی شهر تهران در دست اجراست. به گزارش پرس شیعه؛ سید عباس...