تکفیر و کشتار شیعیان جایز نیست یکی از اندیشمندان مصر:

تکفیر و کشتار شیعیان جایز نیست

یکی از اندیشمندان الازهر مصر با اشاره به تکفیر غلاه خاطر نشان کرد که جمهور اهل سنت تکفیر و کشتار شیعیان را جایز نمی‌دانند. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالرؤوف مبارک جمعه محقق کتاب «القول الحسن فیما یستقبح و عما یسن» نوشته...