مرحوم قاضی دهه سوم ماه رمضان کجا می‌رفت؟

مرحوم قاضی دهه سوم ماه رمضان کجا می‌رفت؟

مرحوم قاضی دهه سوم ماه رمضان دیده نمی‌شدند؛ و هر چه شاگردان به دنبال ایشان می‌گشتند در نجف، در مسجد کوفه، در مسجد سهله و یا در کربلا، ابداً اثری از ایشان نبود! و این رویه مرحوم قاضی در همه سال بود تا زمان رحلت. به گزارش...