نشر غیر قانونی کتاب آسیب جدی نشر امروز ماست سید علی آل داوود

نشر غیر قانونی کتاب آسیب جدی نشر امروز ماست

سید علی آل داوود می گوید بحث نشر غیرقانونی کتاب و تکثیر تیراژ کاغذی هرچند کمتر از قبل شده است اما آسیبی جدی به اقتصاد نشر وار می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ سید علی آل داوود، در نشست آثار تکثیر غیرقانونی کتاب در صنعت نشر و...