همه دستگاهها اوقاف را در برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کمک کنند سرابی:

همه دستگاهها اوقاف را در برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کمک کنند

قائم مقام شورای عالی قرآن با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید اوقاف را برای برگزاری مسابقات بین‌ المللی یاری کنندگفت: رشد بی‌نظیر قرائت و حفظ قرآن کریم در کشور از خروجی های مسابقات است. به گزارش پرس شیعه؛ سید علی...