آیت الله العظمی میلانی؛ الگوی علمی و اخلاقی طلبه امروز هستند رئیس بنیاد امامت مطرح کرد:

آیت الله العظمی میلانی؛ الگوی علمی و اخلاقی طلبه امروز هستند

آیت الله میلانی (ره) و آیت الله خویی (ره) در یک مباحثه علمی آن قدر یک مسئله درسی را پیگیر بودند که تا اذان صبح به طول انجامید؛ این گونه پشت کار موجب می شود انسان به این مراتب بالا برسد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید علی...