معرفی کتاب کالبد شکافی داعش ؛ بررسی ساختار و راهبردها

معرفی کتاب کالبد شکافی داعش ؛ بررسی ساختار و راهبردها

کتاب کالبد شکافی داعش به قلم «سید علی نجات» پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه توسط مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات...