امام خمینی (ره) یک مرگ اندیش و معاد باور کم نظیر بود استاد حوزه علمیه قم:

امام خمینی (ره) یک مرگ اندیش و معاد باور کم نظیر بود

گرگان - مدرس حوزه علمیه قم، امام (ره) را یک مرگ اندیش و معاد باور کم نظیر عنوان کرد و گفت: امام (ره) هر لحظه به اصل مسلم مرگ می اندیشید، اما از نوع تفکر سازنده. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید مجتبی نور مفیدی، شامگاه...