افشای مبانی سست جریان‌ های ضد وحدت اسلامی وظیفه مستقیم مبلغان دینی آیت الله امین تأکید کرد؛

افشای مبانی سست جریان‌ های ضد وحدت اسلامی وظیفه مستقیم مبلغان دینی

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم طلاب را پاسداران واقعی از سنگرهای دینی عنوان کرد و گفت: ما که لباس نماد ایدئولوژی دینی و اسلامی را به تن کرده ایم، باید در عرصه فرهنگی در راستای تبلیغ عقاید دینی و افشای مبانی سست...