صداقت لازمه سعادت جامعه است ؛ لزوم کمک مردم به سازمان بهزیستی امام جمعه موقت سنندج:

صداقت لازمه سعادت جامعه است ؛ لزوم کمک مردم به سازمان بهزیستی

سنندج – امام جمعه موقت سنندج با اشاره به اهمیت صداقت در جامعه، گفت: در جامعه ای که صداقت در آن وجود داشته باشد، این جامعه به سمت و سوی سعادت و خوشبختی پیش می رود. به گزارش پرس شیعه؛ ماموستا سید محمد حسینی ظهر امروز در...