ثمره ماه رمضان، تولد انسانی جدید است یادداشت؛

ثمره ماه رمضان، تولد انسانی جدید است

آیت الله سید محمد حسین فضل الله از علمای فقید لبنان در یادداشتی با اشاره به آثار و برکات ماه مبارک رمضان، تولد دوباره را از برکات این ماه برشمرده است. آیت الله سید محمد حسین فضل الله، از علمای فقید لبنان در یادداشتی به...