حق و تکلیف در جوامع انسانی دو روی یک سکه و با یکدیگر ملازم اند رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا:

حق و تکلیف در جوامع انسانی دو روی یک سکه و با یکدیگر ملازم اند

آیت الله سید محمد خامنه ای گفت: در برابر دریافت حق، بلافاصله تکلیفی به نفع طرف مقابل برای ذی حق ایجاد می‌شود. هرگاه کسی مکلف به تکلیفی بشود طبعا حقی هم دربرابر آن خواهد داشت. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید محمد خامنه ای...