علت اینکه امام زمان (عج) سال‌ ها قبل از ظهور متولد شدند چیست؟

علت اینکه امام زمان (عج) سال‌ ها قبل از ظهور متولد شدند چیست؟

آثار و برکات وجود امام زمان (عج) بیش از آن است که در ظرف ادراک ما بگنجد. اصلاح عالم و اقامه عدل و قسط روی کره زمین، یکی از شئون آن حضرت مهدی(عج) است، نه اینکه شأن منحصرش باشد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله سیدمحمد ضیاءآبادی...