اهمیت مضاعف شاخص چهارم انقلابی گری یادداشت؛

اهمیت مضاعف شاخص چهارم انقلابی گری

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: شاخص چهارم انقلابی گری یعنی حساسیت در برابر دشمن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. سید محمد علی حسینی: سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در یادداشتی به تبیین شاخص های انقلابی گری که مد نظر...