کاری نکنید صبر شیعیان لبریز شود هشدار آیت الله شیرازی به دولت پاکستان:

کاری نکنید صبر شیعیان لبریز شود

آیت الله سید محمد علی شیرازی، از علمای مشهد با ابراز تاسف از حواث اخیر پاکستان، خطاب به دولت این کشور گفت: کاری نکنید صبر شیعیان لبریز شود. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید محمد علی شیرازی، از علمای مشهد، در بیانیه ای با...