زیباترین عمل یک مؤمن از نظر امام جواد (ع) انتظار فرج است حجت الاسلام سید محمد میر لوحی:

زیباترین عمل یک مؤمن از نظر امام جواد (ع) انتظار فرج است

حجت الاسلام سید محمد میرلوحی، کارشناس مذهبی در برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت و گو عنوان کرد: امام جواد(ع) زیباترین عمل یک مؤمن را به عنوان یک حسن فعلی، انتظار فرج می داند. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه «گفت و گوی...