ضعف در مخاطب‌ شناسی و تحلیل مهم‌ترین چالش پیش ‌روی روحانیت است امام جمعه سابق کلن آلمان:

ضعف در مخاطب‌ شناسی و تحلیل مهم‌ترین چالش پیش ‌روی روحانیت است

امام جمعه سابق کلن آلمان گفت: امروز مهم‌ترین چالش‌ های پیش روی روحانیت نداشتن قدرت تحلیل، ضعف پژوهش و ضعف در ارتباط با مردم و مخاطب شناسی است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌الاسلام سید محمود وزیری، امام جمعه سابق کلن آلمان و...