شیعیان و اهل سنت لارستان نسبت به اقدامات تفرقه جویانه دشمن هوشیار باشند امام جمعه لارستان:

شیعیان و اهل سنت لارستان نسبت به اقدامات تفرقه جویانه دشمن هوشیار باشند

امام جمعه لارستان با تأکید بر حفظ بصیرت و مراقبت نسبت به اقدامات استکبار در خدشه وارد کردن به اتحاد و مودت میان مذاهب اسلامی در لارستان گفت: همه باید بدانیم که دشمنان شرق و غرب هیچ‌ گاه خیرخواه ما نبوده و نیستند. به...