«سید مراد علی شاه» سروزیر جدید ایالت سند پاکستان شد

«سید مراد علی شاه» سروزیر جدید ایالت سند پاکستان شد

پس از آنکه «قائم علی شاه» سر وزیر سابق ایالت سند پاکستان از سمت خود استعفا داد، «سید مراد علی شاه» سروزیر جدید این ایالت شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، پس از استعفای «قائم علی شاه» سر وزیر سابق ایالت...