پیشرفت های هسته ای و موشکی الگوی پیشرفت های دیگر در کشور است جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه:

پیشرفت های هسته ای و موشکی الگوی پیشرفت های دیگر در کشور است

جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه گفت: پیشرفت های کشور در دو عرصه ی هسته ای و موشکی ، الگویی برای پیشرفت های کشور در دیگر زمینه ها است به گزارش پرس شیعه؛ سردار سید مرتضی میریان جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه، در گفتگو با...