دستور رئیس جمهور مبنی بر تکمیل مصلای قدس قم استاندار قم خبر داد:

دستور رئیس جمهور مبنی بر تکمیل مصلای قدس قم

قم - استاندار قم با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تکمیل مصلای قدس قم، گفت: بهبود زیرساخت‌های مصلای قدس قم با جدیت دنبال می‌شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی...