حرمت خبرنگاران، جدی یا شوخی نباید شکسته شود مقدسی در نطق میان دستور؛

حرمت خبرنگاران، جدی یا شوخی نباید شکسته شود

نماینده مردم اراک گفت: حرمت خبرنگاران چه به صورت جدی و چه به صورت شوخی نباید شکسته شود. به گزارش پرس شیعه؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سید مهدی مقدسی نماینده اراک در نطق میان دستور با اشاره به اتفاق چند...