عربستان سعودی مسئول خون مردم بی گناه عراق است ؛ پاسخی دردناک و بی سابقه خواهیم داد سخنگوی جنبش نجباء عراق

عربستان سعودی مسئول خون مردم بی گناه عراق است ؛ پاسخی دردناک و بی سابقه خواهیم داد

سید هاشم الموسوی با بیان اینکه رژیم عقب افتاده عربستان سعودی مسئول خون مردم بی گناه عراق است، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک پاسخی دردناک و بی سابقه به دشمن خواهیم داد. به گزارش پرس شیعه؛ سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نجباء...