توصیه مرحوم قاضی به نماز اول وقت

توصیه مرحوم قاضی به نماز اول وقت

مرحوم آقای حاج سید هاشم رضوی هندی از تلامذه مرحوم آقای قاضی، می‌فرمود: روزی یکی را به محضر آقا قاضی آوردند که مثلا اقا از دستش بگیرد و راهنمایی‌اش نماید. به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم آقای حاج سید هاشم رضوی هندی از تلامذه...