روحانی شیعه بحرینی به ۳ سال زندان محکوم شد

روحانی شیعه بحرینی به ۳ سال زندان محکوم شد

در ادامه ی سیاست حبس فعالان سیاسی - مذهبی بحرینی و شخصیت های دینی، امروز دادگاه جنایی بحرین یکی از روحانیون شیعه ی این کشور را به اتهامات واهی به سه سال حبس محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه، دادگاه دوم جنایی (استئناف) بحرین...