آمریکا دنبال تضعیف ایران در فضای پسا برجام است

آمریکا دنبال تضعیف ایران در فضای پسا برجام است

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اظهارات برخی کشورهای غربی درباره توان دفاعی ایران بهانه جویی است و کاملا مشخص شده که در فضای پسابرجام آمریکا دنبال تضعیف جایگاه کشورمان است. به گزارش پرس شیعه؛ سید کمال الدین...