آمریکا، لیبی را با برجام‌ ها نابود کرد

آمریکا، لیبی را با برجام‌ ها نابود کرد

کارشناس مسائل مذهبی گفت: حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ سبب ترس و وحشت قذافی شد و درصدد برقراری رابطه با آمریکا بر آمد و آمریکا نیز با سوءاستفاده از این موقعیت با برپایی مذاکراتی با عنوان برجام‌های یک، دو و سه وارد...