سیره علمی امام جواد (ع)، الگویی برای آزاد اندیشی

سیره علمی امام جواد (ع)، الگویی برای آزاد اندیشی

سن کم امام جواد (ع) و این تجربه‌ی جدید که امام یک علم لدنّی و الهی دارد و این علم تفضلی از جانب حضرت باری ‌تعالی است، خیلی عجیب جلوه می‌کرد. گفتار زیر از حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدکاظم طباطبایی، رئیس پژوهشکده‌ی...