شاگردی مرحوم قاضی چه احتیاج داشت؟

شاگردی مرحوم قاضی چه احتیاج داشت؟

یکی از مسائل بسیار مهم در سیر و سلوک، استقامت و پایداری در این راه است. چه بسا افرادی مدتی به این وادی وارد شده‌اند ولی از آن دست کشیده و نتیجه‌ ای هم عایدشان نشده است چرا که ره صد ساله را می‌ خواستند یک شبه بپیمایند. به...