نصب سیستم راداری ساخت رژیم اسرائیل در خطوط مرزی هند

نصب سیستم راداری ساخت رژیم اسرائیل در خطوط مرزی هند

هند در نظر دارد برای کنترل ورود و خروج تروریست ها در خطوط مرزی خود سیستم راداری از رژیم صهیونیستی خریداری و نصب کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، کشور هند در نظر دارد که سیستم راداری ساخت رژیم اسرائیل...