عکس سلفی با هواپیما ربای مصری

عکس سلفی با هواپیما ربای مصری

اشتیاق گرفتن عکس سلفی در وضعیت های مختلف درمیان مردم جهان ظاهرا پایان ندارد و این بار یک مسافر هواپیمای ربوده شده مصری با رباینده هواپیما که کمربند انفجاری به کمر داشت، سلفی گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ انتشار سلفی این...