بحرین در رتبه بسیار پایین شاخص صلح جهانی

بحرین در رتبه بسیار پایین شاخص صلح جهانی

بحرین از نظر شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۳۲ قرار گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز علمی صلح و اقتصاد (IEP) در دهمین گزارش خود دراین زمینه که اخیرا منتشر شد، اعلام کرد: به این ترتیب بحرین تنها کشور حوزه خلیج فارس است که...