گرسنه‌ ترین کشورهای جهان کدامند؟

گرسنه‌ ترین کشورهای جهان کدامند؟

انتشار جدیدترین شاخص گرسنگی جهانی از سوی مرکز تحقیقات سیاست های غذای بین المللی نشان می دهد که جامعه جهانی در مسیر از بین بردن گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ بر اساس اهداف سازمان ملل قرار ندارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه "...