شاهزاده کویتی، متهم تحت تعقیب است

شاهزاده کویتی، متهم تحت تعقیب است

نیروهای امنیتی کویت در خانه برادرزاده امیر کویت تعدادی اسلحه غیر قانونی پیدا کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه الرأی چاپ کویت؛ "عذبی فهد الاحمد الصباح" رئیس پیشین سرویس امنیت ملی و برادرزادۀ صباح الاحمد...