شاهزاده آل سعود که سرنوشتش به اعدام کشید

شاهزاده آل سعود که سرنوشتش به اعدام کشید

مقام های عربستان در اقدامی کم سابقه یک شاهزاده سعودی متهم به قتل را روز سه شنبه اعدام کردند. به گزارش پرس شیعه؛ " ترکی بن سعود بن ترکی بن سعود" متهم بود که چهارسال قبل فردی به نام " عادل بن سلیمان بن عبد الکریم المحیمید" را...